Публічна та фінансова інформація

Про компанію ARX Life

Важлива інформація

Важлива юридична інформація

Повна назва компанії: товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «АРКС ЛАЙФ», код ЄДРПОУ 35692536
Адреса: 04070, Київ, вул. Іллінська, 8.
Часи роботи: понеділок-четвер з 9:00 до 18:00, п'ятниця з 9:00 до 17:00 (перерва з 13:00 до 13:45)

Наглядова рада

  1. Голова Наглядової ради - Жан Клотьєр (Jean Cloutier)

  2. Член Наглядової ради - Петер Чакварi (Peter Csakvari)

  3. Член Наглядової ради Прасун Сінгал (Prasun Singhal)

  4. Незалежний член Наглядової ради - Віллєм Вінаєндтс (Willem Wynaendts)

Виконавчий орган

Генеральний директор Гавриленко Вячеслав Віталійович